Altres pàgines del Consell

El Consell
CEEB
FEEB
ISSO
La Mar Bella
Can Font Brunyola
Superacció

History

Association for the Development of Children in Africa

ADIA is a non-governmental organization sense afany de lucre ni afiliació política o religiosa, que treballa dins l’àmbit de la cooperació social. Ens mantenim dins una línia d’actuació de respecte a la persona i basem les nostres creences i exigències dins el marc de respect for human rights.

Durant la primavera de 1996 the nurse Victoria Draper, voluntària en un camp d’operacions quirúrgiques, coneix a Ángel Olaran dels Pares Blancs (Missioners d’Àfrica), els quals treballen en l’educació i formació secundària dels joves de Wukro. As a result of this and other contacts, l’any 1998 es constitueix l’Associació per al Desenvolupament de la Infància d’Àfrica (ADIA), que treballa a favor de la defensa dels drets fonamentals de la població més vulnerable de la regió del Tigray d’Etiòpia: la infància i les dones. Entre aquests drets destaquen la seguretat alimentària i l’equitat de gènere. Per això, l’objectiu fonamental de l’associació és reduir la inseguretat alimentària de la població infantil i fomentar el desenvolupament de la dona.

Amb aquest objectiu, ADIA dóna suport a diferents iniciatives de desenvolupament orientades totes elles a pal·liar els efectes i a incidir sobre les causes de la inseguretat alimentària i de les dificultats de la dona per accedir a recursos d’emancipació. Des d’aquesta perspectiva s’han desenvolupat durant els darrers anys projectes amb diferents perfils: menjadors infantils, centres de nutrició amb seguiment i atenció mèdica, projectes d’adequació d’infraestructures sanitàries, d’atorgament de microcrèdits a dones caps de família i orfes, de desenvolupament agrícola en zones rurals i urbanes, i projectes de nutrició i esport per al desenvolupament integral dels infants.

ADIA estableix sempre un ‘partenariat’ amb organitzacions locals i col·labora des de les prioritats determinades per les parts afectades, com l’ajuda puntual o l’establiment de vincles de cooperació, to allow a range in the short and long term members of the community. L’Associació es nodreix principalment de les quotes dels socis i aportacions diverses, públiques i privades. To achieve this we participate in awareness-raising campaigns en diverses poblacions, exposant els nostres projectes.

Area of action

Wukro, Alitena, Negash i Agulae (Agula)

Help us, We need you!

Col·labora amb ADIA perquè segueixi desenvolupant la seva tasca