Projecte de desenvolupament rural a favor de les dones

El projecte s’emmarcava en l’estratègia d’incrementar els mitjans de vida sostenibles de les famílies per tal de reduir la situació d’inseguretat alimentària en què viuen.

El projecte desenvolupat entre els anys 2006 i 2008 va beneficiar a 320 famílies on la cap familiar era una dona. La iniciativa es basava en un sistema de microcrèdits dirigits a donar suport a activitats econòmiques relacionades amb el sector agropecuari:

• Producció de llet.
• Cria d’abelles per produir mel
• Compra de bous per llaurar
• Conreu d’arbres fruiters i hortalisses

Com a resultats cal destacar que el 75% de dones beneficiades pel projecte va incrementar el nivell d’ingressos, va millorar també l’estat nutricional dels seus fills i filles i, explicat per elles mateixes, va enfortir la seva autoconfiança i la seva seguretat enfront dels homes i la comunitat.

Desplaça cap amunt