Projecte de Microcrèdits a la població de Wukro

El projecte s’emmarcava en l’estratègia d’incrementar els mitjans de vida sostenibles de les famílies per tal de reduir la situació d’inseguretat alimentària en què viuen, però es plantejava com una continuïtat del projecte d’alimentació suplementària per a menors de 5 anys de la població de Wukro. Una vegada els infants sortien del programa d’alimentació, s’oferia a les mares la possibilitat de beneficiar-se d’un petit crèdit per iniciar alguna activitat productiva que perseguia el doble objectiu de millorar l’alimentació i la salut dels infants, i proporcionar eines per a poder sortir de l’extrema pobresa.
Entre 2005 i 2007 es van concedir microcrèdits a un total de 425 dones, caps de família, al 0% d’interès i a retornar en 2 anys. Els imports retornats es destinaven a microcrèdits per a les noves beneficiàries.

Desplaça cap amunt