Magatzem del Centre de Wukro

Des de l’any 2004 les compres es fan trimestralment, tant de llet en pols com de Famix, per repartir-ho cada mes a les mares que no poden anar cada dia al Centre de Salut. Això ens ha dut a la construcció d’un magatzem per poder guardar aquests productes en òptimes condicions.

Desplaça cap amunt